ANMÄLNINGSFORMULÄR

ANMÄLNINGSVILLKOR

Sport Futura är en nordisk samlingskonferens med fokus på framtidens publika mötesplatser, stad, sport och rekreation. Anmälan till konferensen är bindande men kan vid förhinder överlåtas till annan deltagare inom den egna organisationen. Konferenspass ger access till Sport Futura konferensen, inklusive aktivitet kvällstid. Anmälan krävs för deltagande vid konferensen. Vid eventuell avbokning utgår en administrationsavgift om 400 kr. Utebliven närvaro eller avbruten närvaro ersätts ej. 

Från den 25 maj 2018 följer Sport Futura den europeiska dataskyddsförordningen EU 2016/679 (GDPR). Förordningen ersätter PuL 1998:204.

Plats: (TBA)

Datum: 2019 (TBA)

Språk: svenska och engelska

Pris enskilda konferenspass: TBA.
Pris gruppbeställning: TBA. 


*Lunch, kaffe och fika ingår i priset, liksom kvällsaktivitet. 

Vi tänker på miljön och erbjuder elektronisk faktura via pdf.
     
www.sportfutura.com