Kontakt

Adress/karta Kulturkvarteret - Sport Futura 2019

Adress: Kanalgatan 30, 291 34 Kristianstad, Sweden.

Hantering personuppgifter enligt GDPR

Från den 25 maj 2018 följer Sport Futura den europeiska dataskyddsförordningen EU 2016/679 (GDPR) som ersätter PuL 1998:204.

Vilka personuppgfter hanterar Sport Futura?
För att kunna hantera anmälningar till konferensen och tillhörande fakturering måste vi tillfälligt samla in namn, organisation / företag, e-post till den anställde samt arbetstelefonnummer. Samtliga uppgifter raderas efter genomförd konferens. Sport Futura konferensen har inget intresse av att spara uppgifter efter genomförd konferens. Vi samlar aldrig in personnummer eller privata adresser och tel nummer, då vi enbart riktar oss till professionella organisationer.  

Hur hanterar vi dina anmälningsuppgifter?
Vi följer dataskyddsförordningen och ser till att dina rättigheter upprätthålls. 

Dina uppgifter skyddas av tekniska lösningar och genom att en begränsad andel personal hanterar uppgifter.Vi lagrar inte mer data eller längre än vi behöver - all data raderas enligt fastställda rutiner när konfrensen är slutförd. Alla behandlingar av personuppgifter har ett syfte och dokumenteras för att ge konferensdeltagaren information om aktuell konferens.
Vi sprider eller säljer aldrig insamlade uppgifter till tredje part. Har du frågor kring hanteringen av anmälningsuppgifter eller GDPR  är du välkomme att kontakta oss.