PROGRAM 15 MARS

Registrering med morgonkaffe, kl 9-10. Plats: Scandic Triangeln konferens, Malmö. Språk: svenska och engelska. Program kan komma att justeras. 

1. Introduktion till Sport Futura 2018 - introduktion och praktisk information om konferensens upplägg, tider och lokaler. Stora salen. kl 10:00.
 
2. Välkomsthälsning av Johan Hermansson - Fritidsdirektör, Malmö stad.
Malmö stad hälsar deltagarna välkomna till Sport Futura 2018. Stora salen kl 10:00.


3. Keynote: An Outlook on Future Sports. Direktör Henrik Brandt och Jens Alm, analytiker, vid Danish Institute for Sports Studies / Idrættens    Analyseinstitut, Köpenhamn (DK) om framtidens sporttutryck och nya idrottsmiljöer. Stora salen, kl 10:30-11:15. Språk: engelska. 

Destinationsutveckling har blivit en allt viktigare aspekt för dagens städer och regioner. En del i att skapa attraktiva destinationer består i värvningen av profilskapande events men också att man är delaktig i utvecklingen av nya, spännande rekreations- och idrottsmiljöer. Lyssna till Direktör Henrik Brandt och analytikern Jens Alm från Danish Institute for Sports Studies, som ger oss en inblick i utvecklingen av framtidens sportuttryck, innovatörerna som utvecklar sport- och rekreationsmiljöer samt nya verktyg och sökbara databaser. 

4. Amager Bakke (DK) - banbrytande rekreation i urban miljö. AB-Fondens Direktör Patrik Gustavsson. Stora salen kl 11:15-11:45.  

Amager Bakke är ett av nordens mest banbrytande projekt när det gäller rekreation i stadsmiljö - och ett bra exempel på hur man kan bryta mönster när man bygger nya anläggningar. På toppen av en av världens mest klimatsmarta förbränningsanläggningar byggs just nu en skidbacke kombinerat med klättring, café och rekreationsytor - mitt i Köpenhamn och med en svindlande utsikt över staden och sundet. Hör AB-Fondens Direktör Patrik Gustavsson presentera projektet i sin helhet, från idé till finansiering och färdigt projekt. En föreläsning man inte får missa om man är intresserad av innovativa rekreationsytor. Stora salen, 11:15-11:45.

     
Photo: Bjarke Ingels Group BIG

5. Svenska Parasportförbundet (SWE) föreläser om framtidsutmaningar och nya organisationsformer. Stora salen, kl 11:45-12:15.

Sport Futura kan stolt presentera Svenska Parasportförbundet som ett inslag på konferensen 2018. Ta del av framtidsutveckling och nya organisationsformer för den växande parasporten. Vi frågar oss vilka utmaningar som kvarstår för utövare inom parasport - och vilka mål vill man uppnå härnäst? Leif Thorstenson, Svenska Parasportförbundet.

   
LUNCH kl 12:15-13:15
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. The Game Assembly - Ann-Sofie Sydow om att coacha framtidens spelutvecklare och kreativa speldesigners. Stora salen kl 13:15-13:45.

The Game Assembly är ett ledande utbildningscentrum för framtidens spelutvecklare, speldesigners, level design, programmering och technical artists. The Game Assembly har starka band till spelindustrin, i Sverige och internationellt, och ca 7% av den inhemska spelindustrin är tidigare studenter på lärosätet. Missa inte The Game Assemblys story.
  
Kaffe och fika, kl 13:45-14:15. Plats: Sport Futuras nya expoyta. Ta del av sport innovationer och nya anläggningsgrepp i vår mixade zon.

7. e-sport & Digitalkultur, kl 14:15-15:00. Ylva Grufstedt, Malmö e-sportförening
Från småskalig, föreningsdriven verksamhet till kommunal angelägenhet och en del av destinationsutvecklingen. Ta del av gräsrotskultur, lokal e-sportkultur och hur
kommuner och regioner kan stötta e-sportföreningar och digitalkultur - och vad kan man förvänta sig att få tillbaka. Malmö e-sport, Sal 2, 14:15-15:00


8. Jesper Englin om Svensk e-Sports Code of Conduct - om mångfald, etik och uppförandekoder inom e-sport. Stora salen, kl 15:00-15:30.
Jesper Englin är redaktör för Svensk e-sports Code of Conduct, en första gemensam värdegrund med etiska regler som kan användas på alla nivåer inom e-sporten. Syftet är att skapa en mer välkomnande och inkluderande e-sport genom praktiska tips för spelare, arrangörer och anhöriga. Lär dig mer om varför detta behövs i spel- och e-sportsvärlden.

9. Presentation av Allmänna Arvsfonden genom Henrik Stjernström som samtalar med Event in Skånes Linn Möller Laketic (Region Skåne),    Malmö stad och e-sport aktörer. Stora salen, kl 15:30-16:30. 


Kvällsmingel med tilltugg, kl 19:00.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM 16 MARS

1. Urban Waterfronts - public spaces with an untapped potential. Henning Stüben, Urban Agency (DK / IRE). Stora salen kl 9:00-9:45.

I takt med att urbaniseringen accelererar, ökar trycket på det offentliga rummet som en plats för lek, spel och rekreation, men också som en plats för eftertanke och kontemplation. Allt fler städer har börjat nyttja hav och vatten som en del av sin attraktionskraft, men hur designar man en framgångsrik waterfront? Hur får man människor att vilja vara på den utvalda platsen och för vem bygger man dessa rekreationsplatser?

Henning Stüben från den prisbelönta arkitektfirman URBAN AGENCY med kontor i Köpenhamn och Dublin guidar oss genom några banbrytande projekt i havsnära miljöer som inspirerar till aktivitet och rekreation. Bli inspirerad under Sport Futuras dag 2.

As the urbanization accelerates, so does the pressure on municipalities to provide attractive public spaces for multi-purposes. This includes spaces where the general public can play, hang out, meet up with friends and/or devote themselves to recreation, reflection and contemplation. More and more cities and regions have begun to use their waterfronts as part of their attraction, but how can you design a successful waterfront? How do you get people to hang out by the water all year around - and for whom are these recreational spaces built? Henning Stüben, from the award-winning architectural firm URBAN AGENCY with offices in Copenhagen and Dublin, guides us through some groundbreaking projects with water as an element and inspiration for an active lifestyle. Be inspired by this morning lecture during Day 2 at Sport Futura 2018. Stora salen, 9:00-9:45.

Kaffe och fika, kl 9:45-10:15.


2. Case study Malmö stadion och stadionområdet - om stadsutveckling och rekreation i Malmö (SWE). Stora salen, kl 10:15-10:45.
I denna föreläsning tittar vi närmare på det klassiska stadionområdet i Malmö och hur det utvecklas i takt med att staden utvecklas. Hur knyter man samman ett stort rekreationsområde med idrottshallar, elitidrott och allsvensk och europeisk fotboll - och olika skolverksamheter? Talare: Thomas Sterner. Stora salen, 10:15-10:45.

3. Drönarsport och FAI World Drone Racing Championships 2018. Stora salen, 10:45-11:30.
Drönarsport, eller så kallad drone racing, har på kort tid vuxit till en stor subkultur, inte bara i Sverige och Skandinavien - utan globalt. I denna föreläsning fördjupar vi oss i vad sporten innebär, hur den växer massmedialt och som eget unikt sportuttryck samt vilka regelverk som omger sporten. Vi får också en unik inblick i det första VM-evenemanget som går i Shenzen, Kina 2018. Fördjupa dina kunskaper om en livsstilssport som växer explosionsartat. Talare: Bengt Lindgren, FAI World Drone Racing / Sveriges Modellflygförbund.
 
Information om Sport Futura 2019.
   
Konferensen avslutas.


*Den tidigare punkten om Berlin har utgått och ersatts av FAI World Drone Racing p g a Paralympics i Korea där tilltänkt talare deltar.