PROGRAM 15 MARS

Registrering med morgonkaffe, kl 9-10. Plats: Scandic Triangeln konferens, Malmö. Språk: svenska och engelska.

1. Introduktion till Sport Futura 2018 - introduktion och praktisk information om konferensens upplägg, tider och lokaler.

2. Välkomsthälsning, Johan Hermansson - Fritidsdirektör Malmö stad. Stora Salen kl 10:00.
Malmö stad hälsar alla deltagare välkomna till Sport Futura 2018 genom detta öppningsanförande signerat Fritidsdirektör Johan Hermansson.

3. Keynote: An Outlook on Future Sports - Direktör Henrik Brandt och Jens Alm analytiker vid Danish Institute for Sport Studies / Idrættens Analyseinstitut, Köpenhamn (DK) om framtidens sport och nya sportmiljöer. Föreläsningen hålls på engelska. Stora salen, kl 10:30-11:15.
Destinationsutveckling har blivit en allt viktigare aspekt för dagens städer och regioner. En del i att skapa attraktiva destinationer består i värvning av profilskapande events och utvecklingen av nya, spännande idrottsmiljöer. Lyssna till Direktör Henrik Brandt och analytikern Jens Alm från Danish Institute for Sport Studies, som ger oss en inblick i utvecklingen av framtidens sportuttryck, nya sökbara databaser och verktyg och spännande case beträffande sportmiljöer. Missa inte denna övergripande keynote!

4. Svenska Parasportförbundet (SWE), Lisa Lundell om framtidsutmaningar och nya organisationsformer. Stora salen, kl 11:15-11:45.
Sport Futura kan stolt presentera Svenska Parasportförbundet som ett inslag på konferensen 2018. Ta del av framtidsutveckling och nya organisationsformer för den växande parasporten. Vi frågar oss också vilka utmaningar som kvarstår för parasporten - och vilka mål vill man uppnå? Talare: Lisa Lundell, Svenska Parasportförbundet.

LUNCH, kl 12-13
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. The Game Assembly - Ann-Sofie Sydow om att coacha framtidens spelutvecklare och speldesigners i kreativ miljö. Stora salen kl 13:00.
The Game Assembly är ett ledande utbildningscentrum för framtidens spelutvecklare, speldesigners, level design, programmering och technical artists. The Game Assembly har starka band till spelindustrin i Sverige och internationellt och idag består 7% av den inhemska spelindustrins personal av tidigare studenter på The Game Assembly. Ta del av The Game Assemblys story och en snabbt växande kreativ bransch.
  
Kaffe och fika, kl 13:45-14:15. Plats:
Sport Futuras nya expoyta. Ta del av sport innovationer och nya anläggningsgrepp.

6. Parallella spår - eSport & Digitalkultur, kl 14:15-16:00
    
     Spår a) Gaming och digitalkultur som affärsidé; case studie kring start ups och de nya innovativa entreprenörerna. Stora salen, 14:15-16:00. 
  
     Spår b) Från småskalig, föreningsdriven verksamhet till kommunal angelägenhet och en del av destinationsutvecklingen. Hur kan kommuner och regioner stötta e-Sport och
     digitalkultur? Vad vill man med denna växande livsstil, och vad kan man förvänta sig att få tillbaka? Sal 2, 14:15-16:00


7. Jesper Englin om Svensk e-Sports Code of Conduct - om mångfald, etik och uppförandekoder inom e-Sport. Stora salen, kl 16:00.
Jesper Englin är redaktör för Svensk e-sports Code of Conduct, en första gemensam värdegrund med etiska regler som kan användas på alla nivåer inom e-sporten. Syftet är att skapa en mer välkomnande och inkluderande e-sport genom praktiska tips för spelare, arrangörer och anhöriga. Lär dig mer om varför detta behövs i spel- och e-Sportsvärlden.

Middag, kl 19:00.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM 16 MARS
    
1. Urban Waterfronts - public spaces with an untapped potential. Henning Stüben, Urban Agency (DK / IRE). Stora salen kl 9:00-9:45.
I takt med att urbaniseringen accelererar, ökar också trycket på det offentliga rummet som en plats för spel, lek och rekreation, men också som en plats för eftertanke och kontemplation. Allt fler städer har börjat nyttja hav och vatten som en del av av sin attraktionskraft, men hur designar man en framgångsrik waterfront? Hur får man människor att vilja vara på den utvalda platsen och för vem bygger man egentligen dessa rekreationsplatser? Henning Stüben från den prisbelönta arkitektfirman Urban Agency med kontor i Köpenhamn och Dublin guidar oss genom några banbrytande projekt i havsnära miljöer.

Kaffe och fika, kl 9:45-10:15.

2. Case studie Malmö stadion och stadionområdet - om stadsutveckling och rekreation i Malmö (SWE). Stora salen, kl 10:15-10:45.
I denna föreläsning tittar vi närmare på det klassiska stadionområdet i Malmö och hur det utvecklas i takt med att staden utvecklas. Hur knyter man samman ett stort rekreationsområde med flertalet hallar, elitidrott med allsvensk och europeisk fotboll med Malmö FF och skolverksamhet? Stora salen, 10:15-10:45.

3. Case Study Berlin / Berlin Tempelhof (GER). Stora salen, kl 10:45-11:15.
Berlin är staden som aldrig sover och där kreativitet och interaktivitet står i centrum. I denna föreläsning tittar vi närmare på vilka möjligheter som vuxit fram i staden efter murens fall och i takt med att gamla områden blivit till nya genom förändrade användningsområden. Vi tittar bland annat på Berlin Tempelhof, ett flygplatsområde med en brokig historia som fungerat som stor event arena, rekreationspark och flyktingförläggning.
 
Information om Sport Futura 2019.
   
Konferensen avslutas.