PROGRAM 15 MARS

Registrering med morgonkaffe, kl 9-10. Plats: Scandic Triangeln konferens, Malmö. Språk: svenska och engelska.

1. Introduktion till Sport Futura 2018 - introduktion och praktisk information om konferensens upplägg, tider och lokaler. Stora salen. kl 10:00.
 
2. Välkomsthälsning av Johan Hermansson - Fritidsdirektör, Malmö stad.
Malmö stad hälsar deltagarna välkomna till Sport Futura 2018. Stora salen kl 10:00.


3. Keynote: An Outlook on Future Sports. Direktör Henrik Brandt och Jens Alm, analytiker, vid Danish Institute for Sports Studies / Idrættens Analyseinstitut, Köpenhamn (DK) om framtidens sporttutryck och nya sportmiljöer. Stora salen, kl 10:30-11:15. Språk: engelska. 

Destinationsutveckling har blivit en allt viktigare aspekt för dagens städer och regioner. En del i att skapa attraktiva destinationer består i värvning av profilskapande events och utvecklingen av nya, spännande idrottsmiljöer. Lyssna till Direktör Henrik Brandt och analytikern Jens Alm från Danish Institute for Sports Studies, som ger oss en inblick i utvecklingen av framtidens sportuttryck, nya sökbara databaser och spännande case gällande sportmiljöer. Missa inte denna keynote signerad Danish Institute for Sports Studies.

4. Amager Bakke (DK) - banbrytande rekreation i urban miljö. AB-Fondens Direktör Patrik Gustavsson. Stora salen kl 11:15-11:45.  

Amager Bakke är ett av nordens mest banbrytande projekt när det gäller rekreation i stadsmiljö - och ett bra exempel på hur man kan bryta mönster när man bygger nya anläggningar. På toppen av en av världens mest klimatsmarta förbränningsanläggningar byggs just nu en skidbacke kombinerat med klättring och rekreationsytor - mitt i Köpenhamn och med en svindlande utsikt över staden och sundet. Hör AB-Fondens Direktör Patrik Gustavsson presentera projektet i sin helhet, från idé till finansiering och färdigt projekt. En föreläsning man inte får missa. 

     
Photo: Bjarke Ingels Group BIG

5. Svenska Parasportförbundet (SWE), Lisa Lundell talar om framtidsutmaningar och nya organisationsformer. Stora salen, kl 11:45-12:15.

Sport Futura kan stolt presentera Svenska Parasportförbundet som ett inslag på konferensen 2018. Ta del av framtidsutveckling och nya organisationsformer för den växande parasporten. Vi frågar oss också vilka utmaningar som kvarstår för utövare inom parasport - och vilka mål vill man uppnå? Talare: Lisa Lundell, Svenska Parasportförbundet.

   
LUNCH kl 12:15-13:15
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. The Game Assembly - Ann-Sofie Sydow om att coacha framtidens spelutvecklare och kreativa speldesigners. Stora salen kl 13:15-13:45.

The Game Assembly är ett ledande utbildningscentrum för framtidens spelutvecklare, speldesigners, level design, programmering och technical artists. The Game Assembly har starka band till spelindustrin, i Sverige och internationellt, och ca 7% av den inhemska spelindustrin är tidigare studenter på lärosätet. Missa inte The Game Assemblys story.
  
Kaffe och fika, kl 13:45-14:15. Plats: Sport Futuras nya expoyta. Ta del av sport innovationer och nya anläggningsgrepp.

7. Parallella spår - eSport & Digitalkultur, kl 14:15-16:00.
    
     Spår a) Gaming och digitalkultur som affärsidé; case studie kring start ups och de nya innovativa entreprenörerna. Stora salen, 14:15-16:00. 
  
     Spår b) Från småskalig, föreningsdriven verksamhet till kommunal angelägenhet och en del av destinationsutvecklingen. Hur kan kommuner och regioner stötta e-Sport och
     digitalkultur? Vad vill man med denna växande livsstil, och vad kan man förvänta sig att få tillbaka? Sal 2, 14:15-16:00


8. Jesper Englin om Svensk e-Sports Code of Conduct - om mångfald, etik och uppförandekoder inom e-Sport. Stora salen, kl 16:00-16:30.
Jesper Englin är redaktör för Svensk e-sports Code of Conduct, en första gemensam värdegrund med etiska regler som kan användas på alla nivåer inom e-sporten. Syftet är att skapa en mer välkomnande och inkluderande e-sport genom praktiska tips för spelare, arrangörer och anhöriga. Lär dig mer om varför detta behövs i spel- och e-Sportsvärlden.


Middag, kl 19:00.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROGRAM 16 MARS

1. Urban Waterfronts - public spaces with an untapped potential. Henning Stüben, Urban Agency (DK / IRE). Stora salen kl 9:00-9:45.

I takt med att urbaniseringen accelererar, ökar trycket på det offentliga rummet som en plats för lek, spel och rekreation, men också som en plats för eftertanke och kontemplation. Allt fler städer har börjat nyttja hav och vatten som en del av sin attraktionskraft, men hur designar man en framgångsrik waterfront? Hur får man människor att vilja vara på den utvalda platsen och för vem bygger man dessa rekreationsplatser?

Henning Stüben från den prisbelönta arkitektfirman Urban Agency med kontor i Köpenhamn och Dublin guidar oss genom några banbrytande projekt i havsnära miljöer som inspirerar till aktiv rekreation. Bli inspirerad genom denna morgonföreläsning  under Sport Futuras dag 2.

Kaffe och fika, kl 9:45-10:15.


2. Case study Malmö stadion och stadionområdet - om stadsutveckling och rekreation i Malmö (SWE). Stora salen, kl 10:15-10:45.
I denna föreläsning tittar vi närmare på det klassiska stadionområdet i Malmö och hur det utvecklas i takt med att staden utvecklas. Hur knyter man samman ett stort rekreationsområde bestående av ett flertal idrottshallar, elitidrott med allsvensk och europeisk fotboll genom Malmö FF och olika skolverksamheter? Stora salen, 10:15-10:45.

3. Case Study Berlin (GER). Stora salen, kl 10:45-11:15.
Berlin är staden som aldrig sover och där kreativiteten står i centrum. I denna föreläsning tittar vi närmare på stadens utveckling efter murens fall, där gamla områden fått en ny skepnad. Vi tittar bland annat på Berlin Tempelhof, ett flygplatsområde med en brokig historia som fungerat som stor event arena, rekreationspark och flyktingförläggning.
 
Information om Sport Futura 2019.
   
Konferensen avslutas.